Friday 7 June 2013

    S T U D E N I C A - Isposnica Svetog Save

  Rastko Nemanjić 

  Sveti Sava ( 1175-1235 )

                                     S L O V O    O   U M U 

Naš um da bude
na nebesima u gledanju,
na krasotama rajskim,
u stanovima večnim,
na anđeoskim zborovima,
u životu onde...

Kakvo li će tu biti zborište
od mnoštva ljudi
od Adama do svršetka!...


Radi toga nam,
draga braćo moja,
treba tugovati
i zamišljati se u ovom životu
kao oni koji su izvan sveta,
kao oni koji imaju život
na nebesima.

Thursday 6 June 2013

    S T U D E N I C A
  

  Rastko Nemanjić    

    Sveti Sava ( 1175-1235 )

                                          S L O V O   O   M U K A M A

Pomešah se sa stokom nerazumnom
i izjednačih se s njom,
bivajući ubog dobrim delima,
a bogat strastima,
ispunjen sramom,
lišen Božje slobode,

osuđen od Boga,

oplakan od anđela,

bivajući na smeh besovima,
obličavan svojom savešću,
posramljen zlim svojim delima.
I pre smrti bivam mrtav,
i pre Suda sam se osuđujem,
pre beskrajnje muke
sobom sam mučen od očajanja.

video                           v i r t u a l               video